Regeneracja - na czym polega ?

Rozrusznik

Regeneracja rozrusznika

Regeneracja rozrusznika to proces, który obejmuje:

zdemontowanie go na podzespoły
wyczyszczenie każdego z nich
sprawdzenie działania poszczególnych elementów
zregenerowanie sprzęgła urządzenia (bendiksa)
zregenerowanie wyłącznika elektromagnetycznego (automatu)
wymienienie tulejek
wymienienie szczotek
zregenerowanie lub wymianę wirnika
zregenerowanie lub wymianę uzwojenia
zabezpieczenie segmentu na wypadek korozji
zmontowanie urządzenia i sprawdzenie jego działania na stanowisku testowym
specjalne oznakowanie poprzez umieszczenie cechy przypisanej do osoby zajmującej się regeneracją oraz numeru referencyjnego danego urządzenia.

Jeżeli wirnik i/lub uzbrojenie nie są sprawne, w zależności od tego, co będzie bardziej ekonomiczne, dokonuje się ich wymiany lub regeneracji. Regeneracja wirnika i/lub uzwojenia jest możliwa w sensie technicznym, ale nie zawsze się to opłaca. Jeżeli regeneracja obejmuje duży zakres popularnych modeli wirników, jej koszt jest niski, więc opłaca się ją przeprowadzić (wymieniając komutator). W innych wypadkach jednak koszty wymiany są niższe lub podobne do kosztów regeneracji rozruszników, dlatego to wyjście jest wybierane częściej.


Regeneracja alternatora

Regeneracja alternatorów to proces, który obejmuje:

zdemontowanie urządzenia na poszczególne podzespoły
oczyszczenie każdego elementu
sprawdzenie sprawności poszczególnych segmentów
zregenerowanie gniazd łożyskowych i mocujących
zregenerowanie koła pasowego
wymienienie szczotek
wymienienie łożysk
wymienienie pierścienia ślizgowego
zregenerowanie lub wymienienie wirnika (opcjonalnie)
zregenerowanie lub wymienienie uzwojenia (opcjonalnie)
zregenerowanie lub wymienienie zestawu prostowniczego (opcjonalnie)
zregenerowanie lub wymienienie regulatora (opcjonalnie)
zabezpieczenie segmentów przed wystąpieniem korozji
zmontowanie i sprawdzenie działania urządzenia na stanowisku testowym
specjalne oznakowanie – cechą osoby dokonującej regenerację i numerem referencyjnym

Dokonując regeneracji alternatorów należy zwrócić szczególną uwagę na stan elementów głównych urządzenia, takich jak regulator, zestaw prostowniczy, wirnik i uzwojenie. Właściwa ocena jest możliwa tylko wtedy, gdy dysponuje się technicznymi możliwościami w zakresie kontroli pomiaru tych segmentów. Istotne jest także, by odpowiednio dobrać zamienniki i zadbać o wysoką jakość wymienianych łożysk. Jeżeli któryś z wymienionych elementów głównych zostanie uszkodzony, następuje wymiana na nowy lub regeneracja:

zestawu prostowniczego – wymianie ulegają diody wzbudzenia lub mocy, ewentualnie wymienić można izolatory;
regulatora – w praktyce wymienia się jego strukturę elektroniczną (chip);
uzwojenia – wymiana drutu nawojowego na odzyskanym wcześniej karkasie;
rotora. To skomplikowany zabieg, ponieważ dotyczy pełnego demontażu oraz przewinięcia cewki wzbudzenia, po którym ponownie następuje montowanie i wyważenie. Ze względu na to, że proces ten jest pracochłonny, nie do końca jest on opłacalny ekonomicznie. W wypadku niektórych wirników niższy jest koszt wymiany na nowe, niż regeneracji starych.

Alternator